Kinjerboerebroeloft 2017

We willen je graag voorstellen aan ons derde kinjerbroedspaar van Thoear:

Noah van Hubert van stroaler Huub van Lamerichs en Gielissen Lenie en van Mariëlle van Jacqueline en Nedcar Giel Muller.
&
Cecilia van Carlos van Jan van Kampen van de fruitteler oet Haele en Annie van Theunissen van de Werberg oppe heurderhei en van Danny van Bud van Pasmans van Hiër van ut Pannehiuijske en Jose van Lemmens van Geverik.

Komen jullie ook kijken op zaterdag 18 februari?